Spis treści

Początek

Parafia p. w. Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach powstała na mocy dekretu Erekcyjnego z dnia 29 maja 1991 r., wydanego przez ks. kard. Henryka Gulbinowicza. Postanowienia Dekretu weszły w życie 25 czerwca 1991 r. Pierwszym proboszczem parafii został ks. Marian Kopko.

 Oto treść Dekretu Erekcyjnego:

Na chwałę Boga Wszechmogącego oraz na pożytek Kościoła Świętego i dobra duchowego Ludu Bożego parafii Polkowice zarządzamy i podajemy do wiadomości, co następuje: Ze względu na liczebność parafian parafii Polkowice i jej rozległość (...) erygujemy niniejszym Rzymskokatolicką Parafię p. w. Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach. Nowa Parafia w Polkowicach powstaje z podziału parafii p. w. Świętego Michała Archanioła w Polkowicach, z której wyłącza się następujące ulice: Górników, Kolejową, Lipową, 3-go Maja, Sztygarską, Ociosową, Ratowników, Skalników oraz wioski: Guzice, Kaźmierzowo, Trzebcz, Moskorzyn i Sucha Górna. (...) Beneficjum proboszczowskie przy kościele p. w. Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach, które niniejszym erygujemy, nie posiada żadnego majątku. Na utrzymanie beneficjanta służyć będą ofiary wiernych za posługi duszpasterskie.

 Odpust - Rok 1992

Pierwszy odpust, czyli swoje imieniny, nasza wspólnota parafialna przezywała 3 maja 1992 roku. Przy pieknej pogodzie, na stadionie Klubu Sportowego "Górnik" Polkowice, odprawiona została koncelerbowana Msza święta pod przewodnictwem ks. Prałata Władysława Jóźkowa z Legnicy. Po Myszy św. w atomsferze wilkiego pikniku rozegrano mecz piłki noznej pomiędzy druzynami księzy i radnych miasta Polkowice. Mecz wygrała drużyna księży.

 Nawiedzenie Matki Bożej w kopii cudownego Obrazu Jasnogórskiego

Już po roku istnienia parafii p. w. Matki Bożej Królowej Polski przyszło młodej wspólnocie przeżywać wielkie i niezapomniane chwile. Dni 12 i 13 września 1992 r. na zawsze pozostały w pamięci wszystkich parafian, którzy przeżywali nawiedzenie Matki Bożej w kopii cudownego Obrazu Jasnogórskiego.

 Odpust - Rok 1993

Wspólna modlitwą, piosenka i zabawą została uczczona Patronka naszej parafii Matka Boża Królowa Polski na kolejnym odpuście w 1993 roku. odpustowy poniedziałek 3 maja rozpoczęła na placu przed kaplicą koncelebrowana Msza św., która zgromadziła rzesze parafian i gości przybyłych do Polkowic.

Jeszcze przed główna uroczystością dzieci i młodzież, pod wodzą ks. Andrzeja Walerowskiego i katechetki Karoliny Iwaniny, przedstawiły program słowno-muzyczny o roli Matki Bożej w dziejach narodu i państwa polskiego. Podobnie jak przed rokiem Rada Budowy Kościoła zorganizowała loterię fantową. tym razem Dobrodziejów loterii było już 101. Dochód wyniósł 63 miliony 470 tysięcy (stary) złotych i w całości został przeznaczony na budowę naszego kościoła.

Dzień wcześniej, w niedziele 2 maja, gościliśmy w naszej parafii kleryków Wyższego Seminarium Duchownego z Legnicy. Główna atrakcją tego dnia był mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami oldbojów z Polkowic i kleryków. mecz rozegrany na stadionie KS "Górnik" cieszył się dużym zainteresowaniem kibiców. Niestety klerycy przegrali to spotkanie. Był to rewanż Polkowic za porażkę sprzed roku. Zabawa była jednak znakomita.

W ramach parafialnego odpustu została również zorganizowana zabawa taneczna w Szkole Podstawowej nr 4. do tańca przygrywał zespół muzyczny "Bajms". były także liczne niespodzianki i konkursy, a cały dochód z zabawy organizatorzy przeznaczyli również na budowę nowej świątyni.

 Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego

W pierwszą rocznicę peregrynacji Matki Bożej w kopii Jasnogórskiego Obrazu miało miejsce podniosłe wydarzenie w naszej Parafii - uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni. W ciągu 14 miesięcy od rozpoczęcia budowy kościoła (5 września 1993 r.), wspólnym wysiłkiem parafian, wykonawców, Rady Miasta i Gminy Polkowice oraz Zakładów Górniczych Rudna, Polkowice, Sieroszowice i Lubin wykonano ogrom prac, które świadczyły o wielkim zaangażowaniu całego środowiska Polkowic w dzieło budowy kościoła.