Proboszcz

Ks. Kanonik Marek Pluskota

 

Wikariusze

Ks. Damian Ziembikiewicz
Ks. Mateusz Olszewski