Proboszcz

ks. dr Mariusz Szymański - od 01.01.2024 r.
śp. Ks. Kanonik Marek Pluskota - od 2008 r. do 15.12.2023 r.

 

Wikariusze

Ks. Damian Ziembikiewicz
Ks. Mateusz Olszewski