1.  W nadziei życia wiecznego zawiadamiamy, że dnia 28 marca 2020 r. w 87. roku życia, w 61. roku kapłaństwa odszedł do Pana śp. KSIĄDZ PRAŁAT DR LUDWIK KOŚMIDEK, wieloletni proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Polkowicach.

Z powodu istniejących ograniczeń związanych z epidemią, uroczystości pogrzebowe odbędą się w następujący sposób:

  • W środę 1 kwietnia 2020 r. od godziny 10.00 do 17.30 ciało Księdza Prałata Ludwika KOŚMIDKA będzie wystawione w kościele św. Michała Archanioła. Wierni zachowując zasady bezpieczeństwa (maksymalnie pięć osób w kościele) będą mogli indywidualnie nawiedzić kościół i chwilę pomodlić się przy trumnie Zmarłego.
  • W środę o godz. 18.00 Biskup Marek Mendyk odprawi Mszę Świętą w intencji Zmarłego Księdza Ludwika, przy udziale tylko najbliższej rodziny. O godz. 20.30 modlitwa różańcowa będzie transmitowana drogą facebook.
  • W czwartek 2 kwietnia od 7.00 – 11.30 wierni również indywidualnie, na podobnych zasadach bezpieczeństwa, będą mogli pomodlić się przy trumnie Zmarłego Księdza Ludwika.
  • O godz. 12.00 – Biskup Legnicki Zbigniew KIERNIKOWSKI odprawi Mszę św. pogrzebową przy udziale tylko najbliższej rodziny, bez udziału wiernych. Po Mszy św. odbędzie się procesja na cmentarz parafialny i ostatnia część uroczystości pogrzebowej. Wierni będą mogli po pogrzebie nawiedzić grób Zmarłego i pomodlić się indywidualnie. Można to uczynić także w następnych dniach.

Informujemy jednocześnie, że Msza Święta za śp. księdza Ludwika KOŚMIDKA  w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach zostanie odprawiona w poniedziałek (30.03.2020 r.) o g. 18.00 z zachowaniem obowiązujących przepisów państwowych i kościelnych.

2. Przypominamy, że z dniem 27 marca 2020 roku Biskup Legnicki – stosownie do „Rozporządzenia Ministra Zdrowia”, postanowił, że we Mszy Świętej nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie wliczając posługujących. Dlatego też kościół będzie otwierany 10 min. przed rozpoczęciem liturgii, a pierwszeństwo w udziale we Mszy Świętej, będzie miała rodzina, która zamówiła intencję mszalną.

3. Z dniem 29 marca dyspensa Biskupa Legnickiego od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej zostaje przedłużona do odwołania.

4. Z związku z najnowszymi wytycznymi postanawiamy, że

  • W niedziele zostają odwołane dodatkowe Msze święte o g. 10.00;17.00 i 20.00, w zamian od godziny 15.00 do 17.00, co półgodziny będzie sprawowany obrzęd udzielania Komunii Świętej poza Mszą z zachowaniem obowiązujących przepisów państwowych i kościelnych.
  • W dniach powszednich, Msze Święte pozostają bez zmian, dodatkowo o g.10.00, 17.00 i 18.45 będzie sprawowany obrzęd udzielania Komunii Świętej poza Mszą z zachowaniem obowiązujących przepisów państwowych i kościelnych.

5. Kościół parafialny w dniach powszednich będzie otwarty w godzinach od 10.15 do 17.00, zostanie jednak odwołana adoracja Najświętszego Sakramentu wystawionego w monstrancji.

6. Księża będą sprawowali sakrament spowiedzi na prośbę penitentów w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach.

7. Z powodu pandemii wirus COVID 19 przedświąteczna wizyta u chorych zostaje odwołana.

8. Szczegółowe informacje  w sprawie duszpasterstwa w czasie pandemii można odnaleźć na stronie internetowej naszej parafii, w artykule komunikaty duszpasterskie – Covid 19.

9. Sprawa I Komunii Świętej, jej terminu i możliwych wariantów została przedstawiona w formie pytań i odpowiedzi i udostępniona na naszej stronie internetowej.

10. Kancelaria parafialna będzie zamknięta do odwołania. W  sprawach pilnych zapraszamy po każdej Mszy Świętej lub do kontaktu telefonicznego. tel. (76) 724-44-00

11. Podajemy do wiadomości, że do służby liturgicznej zgodnie z zarządzeniem Biskupa Legnickiego będą dopuszczane jedynie te osoby, które ukończyły 18 lat. Sytuacja ta ulegnie zmianie z chwilą powrotu dzieci i młodzieży do szkół.

12. Zachęcamy do podjęcia prenumeraty drukowanej lub elektronicznej wersji niedzieli.

13. Przy stoliku z gazetami dostępna jest także bezpłatna Gazeta Polkowicka zawierająca aktualne wskazania na czas epidemii.

14. Informujemy, że w zakrystii są już dostępne w sprzedaży świece Caritas. Małe w cenie 6 zł i duże w cenie 12 zł.

15. Informacje o przebiegu celebracji Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego podamy w ogłoszeniach na następną niedzielę.