Opracowane na podstawie Dekretu arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego dotyczący uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w roku Pańskim 2020 z dnia 27.03.2020 r. oraz Zarządzenia Biskupa Legnickiego w sprawie duszpasterstwa w stanie pandemii z dnia 27.03.2020 r.

1. Czy wiadomo na pewno, że I Komunia Święta odbędzie się w planowanym terminie?

Nie wiadomo, chociaż jako Duszpasterze z całego serca pragniemy, aby Komunia Święta odbyła się w planowanym terminie i podejmujemy wszystkie działania, które mają ku temu zmierzać, to nasza ostateczna decyzja będzie uwarunkowana decyzjami odpowiednich władz rządowych, sanitarnych, a przede wszystkim kościelnych. Na dzień dzisiejszy za Biskupem Legnickim rozważamy dwa warianty:

  • Jeśli po Wielkanocy stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, wszystkie I Komunie Święte na terenie diecezji legnickiej zostaną odwołane do czasu ustania epidemii.
  • Jeśli po Wielkanocy stan epidemii zostanie odwołany i dzieci wrócą do szkół, możliwa będzie organizacja I Komunii Świętej.

2. Co stanie się dokładnie, jeśli stan epidemii nie zostanie odwołany po Wielkanocy?

Jak już zostało powiedziane, w tym wypadku I Komunia Święta decyzją Biskupa Legnickiego zostaje przełożona na czas po epidemii. W tym wypadku wszyscy Rodzice zostaną poinformowani o takim stanie rzeczy, a bezpośrednio po ustaniu pandemii zostanie zwołane spotkanie Rodziców I Komunijnych z Księdzem Proboszczem w celu ustalenia nowej daty I Komunii Świętej dla tegorocznych klas III.

3. Co stanie się dokładnie, jeśli stan epidemii zostanie odwołany po Wielkanocy?

Jeśli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół, bezpośrednio po zakończeniu przerwy wielkanocnej zostanie zwołane zebranie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. Na tym zebraniu Ksiądz Proboszcz po wysłuchaniu Rodziców i uwzględnieniu indywidualnie każdej sprawy, bez głosowania lub decydowania głosem większości ustali środki ostrożności, które pozwolą bezpiecznie przeżyć uroczystość I Komunii Świętej.

4. Czym są środki ostrożności, które będą przedmiotem spotkania Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej z Księdzem Proboszczem?

Są to wszelkie działania mające ograniczyć niebezpieczeństwo zarażenia się czy przeniesienia wirusa COVID 19 na dzieci przyjmujące I Komunie Świętą oraz ich rodziców i rodzinny. Decyzje o podjętych środkach Rodzice wraz z Księdzem Proboszczem będą podejmowali na podstawie aktualnych rozporządzeń rządowych, sanitarnych i oczywiście kościelnych, których treść trudno do końca przewidzieć w tym momencie

5. Co się stanie jeśli, któryś z Rodziców ze względów bezpieczeństwa nie zdecyduje się na I Komunie Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie?

W takim wypadku, duszpasterze umożliwią takiemu dziecku przyjęcie Komunii Świętej w innym dogodnym terminie, kiedy rodzice sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.

6. Kiedy sytuacja odnośnie terminu I Komunii Świętej się wyjaśni?

Zależy to od decyzji władz państwowych - kiedy rząd przedłuży, zawiesi lub odwoła stan epidemii, jako duszpasterze będziemy podejmowali decyzje według wariantu I lub II.

7. Czy ksiądz odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej przewiduje jakieś działania w ramach stanu epidemii?

Stan epidemii i związany z nim limit zgromadzeń publicznych mocno ogranicza nam pole do działania. Mimo to w połowie przyszłego tygodnia w okolicy 2 kwietnia zostanie udostępniona ostatnia katecheza formacyjna dla dzieci przygotowana w formie video, link do tej katechezy  zostanie przekazany przez dziennik elektroniczny, a także zostanie umieszczony na stronie internetowej parafii Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach. W związku z wczorajszą decyzją Biskupa Legnickiego w razie przedłużenia stanu epidemii na czas po Wielkanocy nie będziemy jako duszpasterze podejmowali próby dalszego zdalnego przygotowania dzieci do I Komunii Świętej, a wszelkie działania będziemy podejmowali po spotkaniu o którym mówi odpowiedź na pytanie 2.

8. W jaki sposób można skontaktować się z księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej?

Sposoby są zasadniczo dwa:

  • albo za pomocą dziennika elektronicznego, jest to opcja dla rodziców, których dzieci uczęszczających do SP3 w Polkowicach
  • lub przez adres e-mail, który został podany na ostatnim spotkaniu, jest to opcja dla wszystkich rodziców

9. Do czego zachęcają duszpasterze Rodziców i dzieci przygotowujących się do Komunii Świętej?

Zachęcamy do powierzania całej tej sprawy Opatrzności Bożej oraz prosimy o połączenie swych cierpień i niepewności z udrękami Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Umocnienie możemy odnaleźć też w słowach Ps 34: „biedak zawołał i Pan go usłyszał”, gdyż „dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37). Dziękując wszystkim za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń kościelnych, życzymy jako duszpasterze światła płynącego od Boga, który jest Światłością Świata i pocieszenia, którego przyczyną jest Duch Święty, zwany wielokrotnie przez Pana Jezusa – Pocieszycielem.

Polkowice, 28.03.2020 r.

Zebrał i opracował: ks. Tomasz Piątkowski