Żywy różaniec

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
«Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca». (Jan Paweł II)

Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej parafii. Parafialna wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe. W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

  •     w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
  •     Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
  •     Ofiarowania Pańskiego (2 II),
  •     Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
  •     Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
  •     Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
  •     w święto Królowej Różańca świętego (7 X)
  •     oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).