Liturgiczna służba ołtarza

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Termin łaciński ministrare oznacza "służyć, pomagać". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych. 

Zbiórki ministrantów i lektorów odbywaja się w każdą sobotę o godz. 11.00. 
Opiekunem jest ks. Marcin Uryga