Małżeństwo

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Pragniemy poinformować wszystkich narzeczonych, którzy planują wstąpić w sakramentalny związek małżeński, że nasza parafia będzie organizować dwie edycje kursu przedmałżeńskiego, które będą trwały przez pięć niedziel:

- I edycja - w październiku (początek w niedzielę 01 X o godz. 19:00, zakończenie 29 X);

- II edycja - początek 18 II 2018, zakończenie 18 III 2018.

 
Narzeczeni powinni zgłosić się osobiście w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego najpóźniej 3 miesiące przed terminem ślubu.
 
Należy przedstawić następujące dokumenty:
  • dowód osobisty
  • metryki chrztu świętego (ważne 3 miesiące)
  • świadectwo bierzmowania
  • zaświadczenie o udziale w kursie przedmałżeńskim
  • świadectwo szkolne z ostatniego roku nauki, na którym widnieje ocena z religii
  • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne 3 miesiące)
  • wdowcy – akt zgonu współmałżonka/i
  • Nowożeńcy spoza parafii: zgodę na spisanie protokołu poza parafią narzeczonej lub narzeczonego oraz udzielenie sakramentu, względnie licencję na udzielenie ślubu spisaną w parafii jednego z narzeczonych