Chrzest Święty

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Chrzty są udzielane w II i IV niedziele miesiąca na MszyŚwiętej o godz. 12.30.
Przy zgłoszeniu chrztu dziecka należy przedstawić dokumenty:
  • akt urodzenia dziecka z USC
  • akt ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeżeli ślub był udzielany w innej parafii
  • zaświadczenia od rodziców chrzestnych, że mogą pełnić tą funkcję (jeśli są oni spoza naszej parafii
Rodzicami chrzestnymi mogą być: 
  •  osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania
  • w przypadku młodzieży szkolnej potrzebna jest opinia katechety
  • praktykujące osoby stanu wolnego lub żyjący w sakramentalnym związku małżeńskim
  • rodzice chrzestni spoza parafii winni dostarczyć odpowiednie zaświadczenie z parafii zamieszkania
W przeddzień chrztu, w sobotę wieczorem, o godz. 18.30 ma miejsce nauka, w której uczestniczą rodzice dziecka i rodzice chrzestni. W razie nie możności uczestniczenia w konferencji przedchrzcielnej w określonym dniu konieczne jest zaświadczenie odbycia odpowiedniego przygotowania w innej parafii.