Triduum Paschalne 2018

Od Triduum Paschalnego, czyli jednej wielkiej litrurgii podzielonej na 3 dni:
- Wielki Czwartek - Liturgia Wieczerzy Pańskiej
- Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej
- Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Paschalnej
rozpoczęliśmy obchody najważniejszych świąt w ciągu roku.

Liturgii Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. Paweł Lityński - wikariusz. Msza św. rozpoczęła się o godz. 18:00
Po liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ołtarza Adoracji.
Oprawę muzyczną zapewniła Schola Liturgiczna działająca przy parafii.

Liturgii na cześć Męki Pańskiej przewodniczył ks. Marcin Uryga - wikariusz. Liturgia Męki Pańskiej składała się z:
- liturgii słowa
- adoracji krzyża
- liturgii eucharystycznej
Po liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Bożego Grobu.
W tym roku w Wielki Piątek oprawę muzyczną zapewnił chór Cantabile ze Szkoły podstawowej nr 3 w Polkowicach oraz Schola Liturgiczna działająca przy parafii.

W Wielką Sobotę w całym Kościele nie sprawuje się Eucharystii. Wierni przybywają do kościołów nawiedzać Grób Pański, jak również poświęcić pokarmy, którymi będzie można się podzielić podczas śniadanie w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. W naszej parafii święcenia pokarmów odbywały się od 10:00 do 14:00 o pół godziny.
O godz. 15:00 można było uczestniczyć w Nabożeństwie ku czci Miłosierdzia Bożego.

Wieczorem, kiedy już zajdzie słońce rozpoczyna się Liturgia Wigilii Paschalnej. W naszej parafii jest to godz. 21:00. Wierni uczestniczący w liturgii uczestniczą w następujących częściach:
- Część Pierwsza: Liturgia światła
- Część Druga: Rozbudowana Liturgia słowa
- Część Trzecia: Liturgia chrzcielna
- Część czwarta: Liturgia Eucharystyczna
przed zakończeniem liturgii odbywa się Procesja Rezurekcyjna.

Składamy BÓG ZAPŁAĆ wszystkim osobom, którzy przyczynili się do przygowania tych najważniejszych Świąt w roku.