Duszpasterze

Proboszcz
Ks. Kanonik Marek Pluskota

Wikarzy
Ks. Marcin Uryga
Ks. Jakub Bochyński
Ks. Paweł Lityński